Επισκευές – Βλάβες

Ο κάθε πελάτης σε περίπτωση βλάβης έχει ανάγκη από μια φερέγγυα επαγγελματική λύση.

Σε εμάς θα βρείτε:

  • Γνήσια ανταλλακτικά.
  • Άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας.
  • Ενημέρωση για την επισκευή της βλάβης και το συνολικό κόστος της επισκευής.
  • Με γραμμή επικοινωνίας 24 ώρες / 365 ημέρες.
  •