Συντήρηση

Είναι επιτακτική ανάγκη η συντήρηση των Κλιματιστικών Μονάδων στον χώρο σας. Φροντίζοντας για την τακτική τους συντήρηση, επωφελείστε στα παρακάτω:

Ποιότητα στο αέρα του χώρου σας. Ο αέρας θα είναι φρέσκος και καθαρός χωρίς οσμές και την αιώρηση μικροοργανισμών που επηρεάζουν την ποιότητα διαβίωσης σας.

Οικονομία ρεύματος και μακροχρόνια καλή λειτουργία του μηχανήματος .Η συντήρηση και ο καθαρισμός των στοιχείων διευκολύνει τον μηχανισμό της συσκευής να αποδίδει την σωστή θερμοκρασία με ευκολία.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Χημικός καθαρισμός στοιχείων εσωτερικής και εξωτερικών μονάδων, με πιεστική αντλία.
 • Έλεγχος διαρροών ψυκτικού και επισκευή εάν απαιτείται.
 • Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως.
 • Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστή.
 • Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρα.
 • Πλύσιμο και χημικό καθαρισμό φίλτρων.
 • Καθαρισμός σκαφών συμπυκνωμάτων και αποχέτευσης
 • Έλεγχος ηλεκτρικών επαφών και σύσφιξη συνδέσεων.
 • Μέτρηση θερμοκρασιών.
 • Καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής (εάν απαιτείται).
 • Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας μονάδας.
 • Έλεγχος ασφαλιστικών.

Τα χημικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, είναι πιστοποιημένα από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.